Агротехнічні вимоги до зерноочисних машин

Агротехнічні вимоги.

При заданих рівнях продуктивності, засміченості і допустимої кількості відходів зерноочисна машина за одне пропускання повинна давати очищене насіння, яке задовольняє вимоги, що ставляться до посівного або продовольчого зерна. Робочі органи і механізми машини не повинні пошкоджувати зерно при очищенні або сортуванні. Машина має бути універсальною, тобто пристосованою для очищення й сортування насіння культур різних видів; зручною в експлуатації; легко регулюватися; бути безпечною в роботі і відповідати санітарним нормам.
При очищенні зерна та насіння використовують їхні технологічні властивості: аеродинамічні, стан чи форму поверхні, геометричні розміри (довжина, товщина, ширина зерна), щільність, колір та ін. (табл. 1, 2). Процеси розділення компонентів зернової маси в зерноочисних машинах, як правило, відбуваються послідовно, паралельно чи комбіновано.

Таблиця 1.

Фізико-механічні властивості зернової маси різних зернових культур (за В. В. Гортинським, А. Б. Демським, М. А. Борискіним)

Таблиця 2.

Фізико-механічні властивості домішок (за В. В. Гортинським, А. Б. Демським, М. А. Борискіним)